Albert Einstein

Albert Einstein

Menu

Albert Einstein

Albert Einstein jest to jeden z największych postaci z kategorii fizyki oraz nauk pokrewnych, pochodzenia niemieckiego. Jest to człowiek urodzony w roku 1879, a dokładniej 14 marca w Ulm w Niemczech, natomiast zmarł w roku 1955, a dokładniej 18 kwietnia w Princeton w USA. Określa się go mianem jednego z największych teoretyków fizyki dwudziestego wieku. Jest to człowiek, który stał się twórcą bardzo ważnych praw oraz teorii, jak na przykład ogólna oraz szczególna teoria względności. Warto również dodać, iż jest to jeden z odkrywców korpuskularno-falowej teorii światła. Jego praca naukowa nie pozostała bez odzewu, ponieważ został on nagrodzony najważniejszą nagrodą, jaką jest Nagroda Nobla. Stał się on laureatem tak prestiżowej nagrody dzięki wyjaśnieniu efektu fotoelektrycznego. Swoje przemyślenia oraz spostrzeżenia pozostawił dla potomków oraz przyszłych pokoleń w ponad czterystu pięćdziesięciu pracach, gdzie znaczna większość, ponieważ ponad trzysta to prace czysto naukowe. Pochodzenie Alberta Einsteina to dość kontrowersyjna sprawa, ponieważ był on niemieckim Żydem. Jeszcze w wieku siedemnastu lat był on poddanym króla Wirtembergii. Jednak na prośbę swojego ojca Albert został zwolniony z konieczności poddaństwa, a więc od roku 1896 stał się on bezpaństwowcem. Dopiero od roku 1901 zostało mu przyznane obywatelstwo Szwajcarskie. W chwili, kiedy opublikował on swoją teorię względności pozostawał pod obywatelstwem Szwajcarskim, wraz z swoją żoną oraz dwójką dzieci. Jak się okazuje z obywatelstwa tego nie zrezygnował aż do śmierci. W latach 1911 do 1912 naukowiec był poddanym cesarza Austro Węgier, jednak w dalszym ciągu pozostawał obywatelem Szwajcarii. Następnie po roku 1914 stał się on poddanym cesarza Rzeszy Niemieckiej, co było konsekwencją przyjęcia posady profesora na Uniwersytecie w Berlinie. Jak wynika z powyższego Einstein podczas ceremonii otrzymania nagrody Nobla był oficjalnie Niemcem, jak również Szwajcarem. Obywatelstwo niemieckie zostało mu automatycznie odebrane w chwili, kiedy zrezygnował on z pełnienia funkcji publicznych, oraz kiedy postanowił wyjechać do stanów zjednoczonych. Po roku 1940 oraz po złożeniu przysięgi na konstytucję obwołano go obywatelem USA, a więc oba te obywatelstwa, czyli amerykańskie oraz szwajcarskie pozostały mu już do śmierci. Sam naukowiec wiecznie uważał się za bezpaństwowca pochodzenia Żydowskiego, a więc jak wynika z powyższego sprzeciwiał się, aby jego osiągnięcia były przypisywane jakiemukolwiek państwu.

reklama

Suplementy

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl