Powrót do zakresu programu i cennika »

Powrót do zakresu programu i cennika »

"OFERTA BUDOWY TWOJEGO DOMU - NAJLEPSZA W POLSCE(*)"

Specyfikacja Techniczna
Standardy do oferty/Cennik uzupełniający

Technologia i zaawansowanie do wyboru - specyfikacja techniczna dla domów budowanych w ofercie - „Oferta Budowy Twojego Domu–Najlepsza w Polsce(*)“ - po adaptacji projektu typowego/projekt zamienny. Podstawa do ceny z cennika.

Stan surowy: techn.Ytong lub techn.Ceramika Porotherm/cegła zawiera: /wszystkie materiały po stronie Dom Tradycyjny sp. z o.o./: posadowienie: wykopy, podbudowa, ława fundamentowa, bloczki betonowe, ściany konstrukcyjne parteru, strop gęstożebrowy, schody żelbetowe, ściany konstrukcyjne oraz działowe nad stropem, ściany działowe parteru; odpowiednio dla stosowanej technologii wg. ściany zewnętrzne/konstrukcyjne w układzie dwuwarstwowym ocieplone styropianem; sciany działowe z betonu komórkowego, konstrukcja ciesielska dachu, kominy systemowe wraz wykończeniem ponad dachem, poszycie dachu z orynnowaniem, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zawartym w umowie.

Stan deweloperski: techn.Ytong lub techn.Ceramika Porotherm/cegła zawiera: /wszystkie materiały po stronie Dom Tradycyjny sp. z o.o./: jak stan surowy + ocieplenie poddasza wraz z wykończeniem płytą gipspową malowaną na biało jednokrotnie, instalacje wod.kan PEX/PP (bez urządzeń lecz z montażem), instalacja rozprowadzenia c.o w obrębie budynku (bez urządzeń i pieca lecz z montażem), instalacja prąd w obrębie budynku (bez osprzętu: bez gniazdek i włączników), schody systemowe (jeśli nie występują schody żelbetowe), tynk wewnętrzny malowany na biało jednokrotnie, posadzki, cokół budynku wraz z opaską, parapety zewnętrzne, elewacja (ocieplenie+tynk), barierki/balustrady zewnętrzne, wykończenie schodów wejściowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zawartym w umowie.

Stan „pod klucz“: techn.Ytong lub techn.Ceramika Porotherm/cegła zawiera: jak stan deweloperski+ montaż parapetów wewnętrnych (materiał Klienta) malowanie dwukrotne tynków wewnętrnych, montaż drzwi wewnętrznych (materiał Klienta), montaż podłóg ( panel – materiał Klienta), montaż gniazdek elektrycznych i włączników (materiał Klienta), montaż glazury i terakoty; na ganku, w korytarzu, w kuchni i łazience (materiał Klienta), montaż biały wraz z bateriami (materiał Klienta), montaż lamp i kinkietów (materiał Klienta), montaż okładziny (panel lub terakota) schodów wewnętrznych (materiał Klienta). W ofercie – doradztwo, pomoc przy zakupie i doborze wszystkich materiałów kupowanych samodzielnie przez Klienta.

Klient zapewnia wszelkie materiały do wykonania stanu „pod klucz“ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Czas wykonania stanu „pod klucz“ według podanego wyżej zakresu jest o 30 dni roboczych dłuższy niż dla „stan deweloperski“ - szczegółowe informacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Standard podstawowy (ujęty w cenniku podstawowym) do ww stanów według powyższej specyfikacji technicznej

 • cokół fundamentu : płytka klinkierowa czerwona lub brązowa (do wyboru)
 • stolarka otworowa: PCV (biała), drzwi zewnętrzne stalowe
 • parapety okienne zewnętrzne: blacha czerwona lub brązowa (do wyboru)
 • elewacja: styropian i tynk akrylowy (biały)
 • barierki/balustrady: stalowe, malowane farbą olejną
 • orynowanie: PCV brązowe lub czerwone (do wyboru)
 • podbitka dachowa PCV(biała)
 • pokrycie dachu blachodachówka: czerwona, zielona lub brązowa (do wyboru)
 • schody wejściowe: płytka klinkierowa czerwona lub brązowa (do wyboru)
 • kominy w części ponad dachem: płytka klinkierowa czerwona lub brązowa – do wyboru)
 • okna dachowe systemowe

Wymienione powyżej standardy w zakresie kolorystyki do uzgodnienia z Kierownikiem Budowy po rozpoczęciu realizacji.

Wszelkie prace określone w programie „Oferta Budowy Twojego Domu–Najlepsza w Polsce*“ dotyczą zakresu prac w ramach wykonania budynku i nie uwzględniają ogodzenia docelowego działki, prac ziemnych dotyczących montażu sieci i przyłączy dla mediów, budowy dróg, chodników, wykonania nasadzeń.

CENNIK UZUPEŁNIAJĄCY- dopłata za standard podwyższony /opcja w umowie/

 • stolarka otworowa drewniana Urzędowski lub Sokółka lub Wołomin
  dopłata 35,00 złotych (bez Vat) do 1m2 pow. netto
 • parapety okienne zewnętrzne – płytki klinkierowe
  dopłata 7,00 złotych (bez Vat) do 1m2 pow. netto
 • orynnowanie blacha powlekana
  dopłata 8,00 złotych (bez Vat) do 1m2 pow. netto
 • pokrycie dachu - dachówka ceramiczna „karpiówka“ prod. Koramic
  dopłata 62,00 złotych (bez Vat)do 1m2 pow. netto
 • pokrycie dachu - dachówka ceramiczna „średzka falista“ prod.Roben
  dopłata 43,60 złotych (bez Vat) do 1m2 pow. netto
 • pokrycie dachu - dachówka cementowa „ekstra“ Euronit
  dopłata 15,00 złotych (bezVat) do 1m2 pow. netto

Kwota dopłaty za podwyższony standard podana jest dla 1 m² powierzchni netto wybranego domu po wymnożeniu dopłaty (bez Vat) przez powierzchnię netto wynikającą z projektu.

Wyżej wymienione parametry należy zaznaczyć przy zawieraniu umowy w odpowiednich jej rubrykach.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy określa zaangażowanie prac i procentowe zaangażowanie finansowe Wykonawcy w trakcie budowy.Procentowe zaangażowanie Wykonawcy jest podstawą do obiorów i rozliczeń częściowych wynagrodzenia. Tabela - harmonogram rzeczowo/finansowy jest podstawą do rozliczeń. Należy zaznaczyć właściwą opcję harmonogramu.

A. - Stan Surowy -
DO CENNIKA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ „OFRTA BUDOWY TWOJEGO DOMU - NAJLEPSZA W POLSCE“

L.p.

Zakres robót

Procentowy udział danego etapu w cenie

całkowitej

Czas realizacji etapu w dniach roboczych dla domu o powierchni netto do 160m2/dla domu o powierchni netto powyżej 160m2

1

Wytyczenie obiektu i roboty ziemne i ławy funamentowe

11,2%


1-14/1-17

2

Ściany fundamentowe z bloczka betonowego + izolacja ścian + obsypka ścian fundamentowych z zewnątrz

9,0%14-21/17-27


3

Zasypki wewnątrz ścian fundamentowych ziemią piaszczystą i zagęszczenie mechaniczne, podłoże z betonu tzw. „ chudy beton” wykonanie instalacji podposadzkowych

( zakończenie stanu „0” zgodnie z projektem)

6,6%


21-26/27-31

4

Izolacje poziome ścian fundamentowych, ściany parteru zewnętrzne i wewnętrzne nośne zgodnie z ofertą i projektem

16,4%


26-33/31-41

5

Strop gęstożebrowy nad parterem

10,5%


33-41/41-53

6

Ściany poddasza +wieniec+ schody żelbetowe( jeśli występują w projekcie)

9,6%


42-52/54-66


7

Ściany działowe parteru i piętra + kominy systemowe

7,8%


52-62/66-78

8Konstrukcja dachu impregnowana zgodnie z ofertą i projektem+ wykończenie kominów ponad dachem zgodnie z ofertą

10,6%


52-62/66-78
9

Poszycie dachu z orynnowaniem zgodnie z ofertą


11,5%60- 74/74-94


10

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

6,8%

70-77/90-96


RAZEM:

100%

77/96

B. - Stan deweloperski -
DO CENNIKA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ „OFRTA BUDOWY TWOJEGO DOMU - NAJLEPSZA W POLSCE“

L.p.

Zakres robót

Procentowy udział danego etapu w cenie

całkowitej


Czas realizacji etapu w dniach roboczych dla domu o PC do 160m/dla domu o PC powyżej 160m

1

Wytyczenie obiektu i roboty ziemne i ławy fundamentowe

6,7%

1-14/1-17

2

Ściany fundamentowe z bloczka betonowego + izolacja ścian + obsypka ścian fundamentowych z zewnątrz

5,5%


14-21/17-27


3

Zasypki wewnątrz ścian fundamentowych ziemią piaszczystą i zagęszczenie mechaniczne, podłoże z betonu tzw. „ chudy beton” wykonanie instalacji podposadzkowych

( zakończenie stanu „0” zgodnie z projektem)

4,0%


21-26/27-31

4

Izolacje poziome ścian fundamentowych, ściany parteru zewnętrzne i wewnętrzne nośne zgodnie z ofertą i projektem

11,7%


26-33/31-41

5

Strop gęstożebrowy nad parterem

7,2%


33-41/41-53

6

Ściany poddasza +wieniec+ schody żelbetowe( jeśli występują w projekcie)

5,5%


42-52/54-66


7

Ściany działowe parteru i piętra + kominy systemowe

4,9%


52-62/66-78


8


Konstrukcja dachu impregnowana zgodnie z ofertą i projektem+ wykończenie kominów ponad dachem zgodnie z ofertą

6,7%


52-62/66-78
9

Poszycie dachu z orynnowaniem i oknami dachowymi zgodnie z ofertą


7,7%60- 74/74-94

10

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

4,3%

70-77/90-96

11


Ocieplenie poddasza wraz z wykończeniem płytą G-K malowaną jednokrotnie

5,1%

74-86/94-118


12

Instalacja wod-kan PEX/PP bez kosztu urządzeń (montaż w cenie)

3,5%


74-90/94-114


13

Instalacja CO (grzejnikowa) bez kosztu urządzeń (montaż w cenie)

3,7%


74-90/94-114


14

Instalacja elektryczna w obrębie budynku bez osprzętu (gniazdek i włączników)

4,0%


74-90/94-114

15

Schody systemowe jeśli nie występują schody żelbetowe

1,5%(zamiennie z częścią poz 6)

116-118/130-132

16

Tynk wewnętrzny malowany na biało jednokrotnie

6,5%

90-105/114-130

17

Posadzki

4,2%

100-115/120-140

18


Cokół budynku wraz z opaską

1,2%

125-135/145-155

19

Elewacja- ocieplenie i tynk

6,4%

110-130/120-150

20

Parapety, barierki i balustrady

0,7%

120-135/140-155

21

Wykończenie schodów wejściowych

0,5%

125-135/150-155


RAZEM:

100%

135/155

C. - Stan „Pod Klucz“ -
DO CENNIKA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ „OFRTA BUDOWY TWOJEGO DOMU - NAJLEPSZA W POLSCE“

Czas wykonania - stan „pod klucz“ - według podanego zakresu jest o 30 dni roboczych dłuższy niż dla - stan deweloperski - . Rozliczenia dla - stan „pod klucz“ - przebiegają jak dla - stan deweloperski - gdzie zakres prac - patrz - Specyfikacja techniczna - standardy do oferty/cennik uzupełniający – dopłaty za standard podwyższony. Zapłata różnicy wynagrodzenia za prace wykonane dla stanu od -stan deweloperski- do -stan „pod klucz“- następuje 7 dni po ich końcowym odbiorze. Przy umowie na - stan „pod klucz“ - obowiązuje harmonogram rzeczowo finansowy jak dla - stan deweloperski - + 30 dni roboczych.

Oferta ważna do końca roku 2008!

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty !

- Dostępny efekt solidności -

reklama

Suplementy

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl